Formulář odstoupení

- Adresát: BAŤACZ s.r.o. Palackého třída 74 537 01 Chrudim - Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ……………………………………………………….……………………………………….. - Datum objednání zboží: ………………..…………………………………………………… - Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………. - Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… - Číslo prodejního dokladu[1]: …………………………………………………………………... - Číslo objednávky[2]: …………………………………………………………………………… - Kupní cena má být vrácena[3]: (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................ - Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): …………………………………………….. - Datum …………………………………………… (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. [1] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku [2] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku [3] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku